DHL CUSTOMS SERVICES

DHL er en af verdens største toldmælgere og vi håndterer flere millioner sager hvert år indenfor en bred vifte af mægler services. På dine vegne håndterer vi komplekse, internationale shipping regler fra vores kontorer i alle større havne, lufthavne og grænseovergange.

Takket være vores størrelse, arbejder DHL også tæt sammen med tilsynsmyndigheder i hele verden, såsom WCO (World Customs Organisation) og Europa-Kommissionen.

DHLs langvarige relationer med toldmyndighederne gør, at vi kan skabe en best in class service for vores kunder. I en tid hvor toldprocedurerne bliver mere komplekse, skal selv frit cirkulerende varer indberettes til de rette myndigheder.

Det er derfor, vores toldeksperter sørger for, at dine varer kommer til deres endelige destination, indenfor EU og internationalt med et minimum af komplikationer og maksimal effektivitet. Med vores konsulenttjenester har du en ekspert tæt ved  hånden.  

 

Download DHL CUSTOMS SERVICE Brochure